مجله

رادیو مرز و چاقی

رادیو مرز و چاقی

رادیو مرز و چاقی اپیزود پنجم رادیو مرز که مثل همیشه در محتوا عالی بود، یک سری اشکالات فنی در مورد صداش داشت، و #مرضیه_رسولی ...