اپیزود

قسمت هفتم: برادر نوجوونه

قسمت هفتم: برادر نوجوونه

پادکست رادیو لاله، قسمت 7: برادر نوجوونه    در این اپیزود پادکست رادیو لاله، از این پادکست ها شنیدید: ساعت صفر (اپیزود هفت) ناوکست، ...

قسمت ششم: فوتبال کله

قسمت ششم: فوتبال کله

پادکست رادیو لاله - فوتبال کله    این اپیزود پادکست رادیو لاله، ویژه پادکست های ورزشی، به خصوص فوتبالی هاست.  مصاحبه مفصلی داشتم با ...