اپیزود

قسمت پنجم: همه خردادیا

قسمت پنجم: همه خردادیا

پادکست رادیو لاله - همه خردادیا برای اینکه از دنیای پادکست فارسی سر در بیارید، به رادیولاله گوش بدید.    در اپیزود پنجم پادکست ...

قسمت چهارم: تصور کن

قسمت چهارم: تصور کن

قسمت چهارم: تصور کن  در اپیزود چهارم  رادیولاله از این پادکست ها می شنوید: · پادکست وستروس، در مورد سریال گیم آو ترونز Westeros ...