اپیزود

قسمت هفتم: برادر نوجوونه

قسمت هفتم: برادر نوجوونه

پادکست رادیو لاله، قسمت 7: برادر نوجوونه    در این اپیزود پادکست رادیو لاله، از این پادکست ها شنیدید: ساعت صفر (اپیزود هفت) ناوکست، ...

قسمت ششم: فوتبال کله

قسمت ششم: فوتبال کله

پادکست رادیو لاله - فوتبال کله    این اپیزود پادکست رادیو لاله، ویژه پادکست های ورزشی، به خصوص فوتبالی هاست.  مصاحبه مفصلی داشتم با ...

قسمت پنجم: همه خردادیا

قسمت پنجم: همه خردادیا

پادکست رادیو لاله - همه خردادیا برای اینکه از دنیای پادکست فارسی سر در بیارید، به رادیولاله گوش بدید.    در اپیزود پنجم پادکست ...

قسمت چهارم: تصور کن

قسمت چهارم: تصور کن

قسمت چهارم: تصور کن  در اپیزود چهارم  رادیولاله از این پادکست ها می شنوید: · پادکست وستروس، در مورد سریال گیم آو ترونز Westeros ...